พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียนจัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561

ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา  
ครูอาจารย์เป็นผู้ทรงคุณอันประเสริฐยิ่ง เป็นผู้พร่ำสอนศิลปวิทยากร
ปัญญาวุฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหัง  
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมเหล่านั้น ผู้ให้โอวาท ผู้ทำให้ปัญญาเจริญ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้ครู อาจารย์เหล่านั้น ด้วยความเคารพ

ติดต่อ สพป.สก.1