ไหว้ครู 61 มหาเจริญ

14 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยโทวินัย คำภาชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ในการนี้มีครูและนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมพิธีไหว้ครูดังกล่าว

 

Latest posts by โรงเรียนบ้านมหาเจริญ (see all)
ติดต่อเรา