ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงอาหารโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส คณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้กิจกรรมดังกล่าวเต็มไปด้วยความอบอุ่นระหว่างครูและศิษย์ และในช่วงบ่ายมีการเลือกตั้งประธานนักเรียน

 

ติดต่อเรา