คุณหมอมาฉีดวัคซีน

เจ้าหน้าที่อนามัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไทรทอง
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 6  พร้อมทั้งประชุมประจำเดือน
โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
วันที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557
PIXECT-20140703182707 PIXECT-20140703182633 PIXECT-20140703182617 PIXECT-20140703182604 PIXECT-20140703182552 PIXECT-20140703182540 PIXECT-20140703182530 PIXECT-20140703182517

ติดต่อเรา