พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านวังวน
นายจรินทร์  ถาวรสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังวน  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังวน
ได้จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ
และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้
กิจกรรมดังกล่าวเต็มไปด้วย ความอบอุ่นระหว่างครูและศิษย์


ติดต่อเรา