พิธีไหว้ครู ปี2561

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561  โรงเรียนบ้านวังแดง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี2561