สวดมนต์ปฏิบัติธรรมทุกวันพระ

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิในทุกวันพระ และมีการเชิญพระมาเป็นวิทยากรในการฝึกและนำปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้อง เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเข้าใจในพระพุทธศาสนา ในฐานะที่นักเรียนเป็นชาวพุทธ

ติดต่อเรา