รองฯบุญสม ทองทาร่วมประชุม ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

นายบุญสม ทองทา รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เข้าร่วมประชุมแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาเกษตรพอเพียงและความสัมพันธ์ไทย – กัมพูชา ร่วมกับวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย และมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ณ หอประชุมวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีนายมีชัย วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิฯ และโรงเรียนมีชัยพัฒนา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

IMG_0324 IMG_0330 IMG_0332 IMG_0333 IMG_0335 IMG_0346

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1