แจ้งโรงเรียนที่ได้รับงบจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ 70 โรงเรียน

แจ้งโรงเรียนที่ได้รับงบจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ  70  โรงเรียน  ดำเนินการต่อสัญญาจ้างได้ตั้งแต่ เมษายน ถึง กันยายน 2557

โดยในช่วงปิดเทอมที่ได้ปฎิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายให้ระบุเพิ่มเติมให้ชัดเจนในสัญญาด้วย  สงสัยติดต่อคุณบุญเชิด  085-2827779

 

 

รายละเอียด

ติดต่อ สพป.สก.1