การนิเทศการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วันที่ 13 มิถุนายน 2561

คณะกรรมการการติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

นำโดย

1.นางทิพย์วรรณ  สุวรรณ   ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้วเขต 1

                                                          2.นางจริญา   อาษาวัง         ศึกษานิเทศก์สพป.สระแก้วเขต 1

 

ติดต่อเรา