ด่วน!! แจ้งข้าราชการครูเกี่ยวกับโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

ด้วยได้รับหนังสือแจ้งจาก สพฐ. ให้ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูที่มีความประสงค์ขอยกเลิกการลงทะเบียนหลักสูตรการอบรมเฉพาะกรณีหน่วยพัฒนาครูเปลี่ยนแปลงจังหวัดในการอบรม ให้กรอกข้อมูลผ่านช่องทางตามหนังสือแนบ ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น. เท่านั้น หากไม่ดำเนินการถือว่าประสงค์เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรและสถานที่ที่จัดการอบรมรายละเอียดหนังสือ

ติดต่อเรา