ด่วน!! แจ้งข้าราชการครูโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

ด้วยได้รับแจ้งจาก สพฐ. ให้ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูในสังกัดที่มีความประสงค์ขอยกเลิกการลงทะเบียนหลักสูตรการอบรมเฉพาะกรณีหน่วยพัฒนาครูเปลี่ยนแปลงจังหวัดในการอบรม โดยให้กรอกข้อมูลผ่านช่องทางตามเอกสารแนบ ภายในวันที่ 14 มิถุนายน เวลา 12.00 น.

รายละเอียดหนังสือ

ติดต่อเรา