รับการติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายปราโมท อัมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมรับการติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว จากคณะกรรมการการติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน นำโดย นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และนายสุพจน์ เมฆประดับ นายอำเภอเขาฉกรรจ์

ติดต่อเรา