ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี และนายอำเภอเขาฉกรรจ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนวัดพวงนิมิตร ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ และโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา