หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2561

มูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาสามารถยื่นใบสมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้ – จนถึง วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.037-425390 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อเรา