การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2561

มูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2561 แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน เรียนดีและมีความประพฤติดี อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่ 3-4 ทั้งสายสามัญหรือสายอาชีพทุกสังกัด ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาสามารถยื่นใบสมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้ – จนถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.037-425390 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา