ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนชั้นป.1-ป.6 ณ อาคาร1 วันที่ 12 มิถุนายน 2561

คณะคุณหมอสถานีอนามัยคลองตาสูตรมาตรวจสุขภาพฟันนักเรียนชั้นป.1-ป.6

ณ อาคาร1

วันที่ 12 มิถุนายน 2561