แจ้งรับเอกสารประกันสังคม

แจ้งรับเอกสารประกันสังคม สำหรับพนักงานราชการ และอัตราจ้างทุกงบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ติดต่อเรา