การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2561

วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมเจ้าหน้าที่และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2561 และร่วมกันประกาศปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

 

 

 

 

 


ติดต่อเรา