ด่วน!! เชิญประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2561

แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เชิญเข้าร่วมประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์

 

หมายเหตุ : ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกท่านเข้าประชุมด้วยตนเอง 

ติดต่อเรา