ประชาสัมพันธ์การประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

         ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กำหนดจัดประกวดกิจกรรมสร้าง “TO BE  คุกกี้เส่ยงทาย” ภายใต้ “มหกรรม TO BE NUMBER ONE ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2561” โดยรูปแบบเป็นการประกวดกิจกรรมผ่าน Facdbook : WE ARE TO BE NUMBER ONE SAKEO 

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดกิจกรรมสร้างสุข “TO BE คุกกี้เสี่ยงทาย” ภายใต้มหกรรม TO BE  NUMBER ONE ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2561 โดยส่งใบสมัครไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว หรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ หรือโทรสารที่เบอร์ 0 3742 5141-4 ต่อ 100 หรือทางอีเมล์ [email protected]/[email protected] เพื่อรับรหัสทีมในการแข่งขัน ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ก่อนเวลา 12.00 น. รายละเอียดามสิ่งที่ส่งมาด้วย

IMG

 

ติดต่อ สพป.สก.1