พิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา”กิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด”รุ่นที่ 1/2561 และกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา”กิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด”รุ่นที่ 1/2561 และกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเขามะกา อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วติดต่อเรา