โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร

5 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ โดยว่าที่ร้อยโทวินัย คำภาชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ พร้อมด้วยคณะครูนักเรียน ต้อนรับคณะประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านมหาเจริญ 

——————–ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านมหาเจริญ————————-

ติดต่อเรา