อินโฟกราฟิกและคลิปวีดิโอ การป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์

    โรงเรียนสามารถ Download ชุดอินโฟกราฟิกและคลิปวีดิโอ การป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนของท่าน ให้ตระหนักถึงอันตรายและโทษที่เกิดจากการเล่นพนันและเสพสารเสพติด (สนับสนุนชุดอินโฟกราฟิกและคลิปวีดิโอ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว)

ดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ >>> https://goo.gl/pm1C3P

ติดต่อเรา