กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา

ตามที่ สพฐ. ได้กำหนดมาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา (หนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 1403 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561)    จึงขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการดังนี้

       1. ร่วมชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น.

      2. ให้ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ในห้วงเวลาการแข่งขันฟุตบอลโลกในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม

      3. ร่วมชมการสัมภาษณ์ออกอากาศในรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ทางช่อง 9 อสมท. ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 13.40 น.

      4. ขอความร่วมมือโรงเรียนประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ในการป้องกันและปราบปรามการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ติดต่อเรา