การตอบแบบสอบถามออนไลน์ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561

วัน อังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ไปเป็นประธานในการเข้าร่วมการตอบแบบสอบถามออนไลน์ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561 ของโรงเรียนในอำเภอเมืองสระแก้ว (กลุ่มเครือข่ายสระแก้ว, กลุ่มเครือข่ายดอกลำดวน, กลุ่มเครือข่ายบูรพา, กลุ่มเครือข่ายบ้านแก้งสัมพันธ์, กลุ่มเครือข่ายสระขวัญ, กลุ่มเครือข่ายปางสีดา และกลุ่มเครือข่ายปี่ฆ้องฉลองราช) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา