ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2561

         สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมประกวดการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ฯ เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้เยาวชนไทยได้รับทราบถึงพระอัจฉริยภาพด้านการดนตรี รู้คุณค่าและซาบซึ้งในบทเพลงพระราชนิพนธ์อันแสนไพเราะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อันเป็นที่รักยิ่งและเทิดทูนของปวงชนชาวไทย

        เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – จนถึง วันที่ 19 มิถุนายน 2561 สอบถามรายละเอียดได้ที่ facebook : ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หรือ โทร. 086-377-9504 

ติดต่อเรา