กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่  31  พฤษภาคม  2561

ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์

วันงดสูบบุหรี่โลก

เพื่อให้เห็นโทษของการสูบบุหรี่

และพวกเราจะต้องไม่เข้าไปยุ่งกับบุหรี่และยาเสพติดทุกชนิด

ติดต่อเรา