ทอดผ้าป่าโรงเรียน โดยคณะศิษย์เก่าออป.6 รุ่น 36-37

วันที่  25  พฤษภาคม  2561

คณะศิษย์เก่าออป.6 รุ่น 36-37

ได้นำคณะผ้าป่ามาถวายผ้าป่าให้กับโรงเรียน

นำเงินที่ได้  มาพัฒนาโรงเรียนของเรา

 

Message us