ทำบุญโรงเรียน

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 นำโคยนายเพลิน พิทักษ์สงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแดง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพิ้นฐาน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกันทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ณ โรงเรียนบ้านวังแดง

 

 

 

ติดต่อเรา