การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมิน PISA 2018

วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมิน PISA 2018 พร้อมทั้งให้การบรรยายเพิ่มเติมแก่คณะครูที่มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1

ติดต่อเรา