ตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียนอบรมคูปองครู

แจ้งคุณครูทุกท่าน
ให้ตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียนอบรมคูปองครู หากอยู่ในขั้นตอนของการคลังและประสงค์จะเพิ่มเติม (กรณีคุณครูลืมระบุค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือระบบ shopping ให้อัตโนมัติโดยไม่สามารถเข้าไประบุค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มเติมได้และ ผอ.รร.อนุมัติมาแล้ว) ให้แจ้งภายในวันนี้ (1 มิ.ย.61) เวลา 14.00 น. เนื่องจากการคลังจะอนุมัติทั้งหมดเพื่อไม่ให้มีรายการคงค้างมากเกินไป และเพื่อข้อมูลการลงทะเบียนของคุณครูจะได้สมบูรณ์

ติดต่อเรา