แจ้งกำหนดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561

กำหนดการจัดประกวด ระดับอำเภอ/เขตพื้นที่ และระดับจังหวัด  ดังนี้

   – อำเภอวังน้ำเย็น/วังสมบูรณ์  จัดประกวด ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561  ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179  อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

  – อำเภอเมืองสระแก้ว /เขาฉกรรจ์  จัดประกวด ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนสระแก้ว  อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

  – ระดับจังหวัด  จัดประกวด ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

จึงแจ้งให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดฯ  นำกองลูกเสือ เนตรนารี เข้าประกวดตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด  (รายงานตัวเวลา 08.30 น.) ทั้งนี้  ขอให้นำเอกสารจ้างเหมาพาหนะเข้าร่วมประกวดฯ มาส่งในวันประกวด เพื่อเบิกจ่ายค่าพาหนะ

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ >>> กำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม / แบบฟอร์มจ้างเหมาพาหนะ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา