ประชาสัมพันธ์หลักสุูตรอบรมคูปองครู

  • สำหรับข้าราชการครูที่สนใจประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ
  • สถาบัน RLG  ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสถาบันคุรุพัฒนา จำนวน 10 หลักสูตร สำหรับโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. 
  • รายละเอียดหลักสูตร
  • บริษัท นามมีบุ๊คส์ จำกัด ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสถาบันคุรุพัฒนา จำนวน 8 หลักสุูตร โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ.
  • รายละเอียดหลักสูตร
ติดต่อ สพป.สก.1