สพป.สระแก้ว เขต ๑ ประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
สืบเนื่องจาก ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องเร่งรัดดำเนินการในประเด็นด้านการศึกษา เรื่องการขาดแคลนครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก เช่น การพัฒนาการเชื่อมโยงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยเชื่อมต่อกับโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมดอกแก้ว  สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

15686 15687 15688 15689 15690 15691 15692 15693 15695 15696 15698 15699 15700 15701 15702 15703 15704 15705 15706 15707 15714 15715

ติดต่อเรา