กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกและป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 31 พฤษภาคม 61 โรงเรียนบ้านโคกน้อยทำกิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกควบคู่กับรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่และการกำจัดลูกน้ำยุงลาย

ติดต่อเรา