วันที่ 27-30 พฤษภาคม 61 โรงเรียนบ้านโคกน้อยพร้อมด้วยโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม โรงเรียนบ้านซับสิงโต โรงเรียนบ้านคลองทราย เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา ในเทศกาลวันวิสาขบูชา ณ วัดวังสมบูรณ์

วันที่ 27-30 พฤษภาคม 61 โรงเรียนบ้านโคกน้อยพร้อมด้วยโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม โรงเรียนบ้านซับสิงโต โรงเรียนบ้านคลองทราย เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา ในเทศกาลวันวิสาขบูชา ณ วัดวังสมบูรณ์

ติดต่อเรา