ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนและครูที่ได้รับมอบหมาย (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ITA ออนไลน์ ณ ห้องประชุมด้านหลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยนำโทรศัพท์มือถือ หรือโน้ตบุ๊ค เพื่อใช้ในการตอบแบบสำรวจมาด้วย ตามกำหนดการดังนี้ 1. โรงเรียนในอำเภอเขาฉกรรจ์ และอำเภอคลองหาด วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.-11.00 น. 2. โรงเรียนในอำเภอวังน้ำเย็น และอำเภอวังสมบูรณ์ วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. 3. โรงเรียนในอำเภอเมืองสระแก้ว (กลุ่มเครือข่ายสระแก้ว,กลุ่มเครือข่ายดอกลำดวน,กลุ่มเครือข่ายบูรพา,กลุ่มเครือข่ายบ้านแก้งสัมพันธ์) วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.-11.00 น. 4. โรงเรียนในอำเภอเมืองสระแก้ว (กลุ่มเครือข่ายสระขวัญ,กลุ่มเครือข่ายปางสีดา,กลุ่มเครือข่ายปี่ฆ้องฉลองราช) วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.-15.00 น. อนึ่ง ขอความร่วมมือท่านตรวจสอบตอบข้อความแจ้งเตือนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 2 มิถุนายน 2561 เพื่อตรวจสอบว่าท่านสามารถเข้าใช้อีเมล์ดังกล่าวได้

IMG_0008

IMG_0009

ติดต่อเรา