กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ภายในสถานศึกษา ณ ลานเสาธง วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

คณะหมออนามัยคลองตาสูตรมาให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและร่วมรณรงค์งดสูบบุหรี่ให้กับนักเรียน

ณ ลานเสาธง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

Message us