::: พิธีสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ :::

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2557 กองลูกเสือโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา

ได้ทำพิธีสวนสนาม ทบทวนคำปฏิญาณตน และบำเพ็ญประโยชน์

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

001 002 003 004 005 006 007 008 015 016 017 019 020 021 022 023 024

ภาพโดย : นายสิทธิชัย เนียรศิริ

ดูแลการผลิต : นายมนต์ชัย เกิดกุล

ติดต่อเรา