ด่วน.. การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการโรงเรียนวิถีพุทธ

ตามที่ สพป.สระัแก้ว เขต 1 ได้ทำหนังสือแจ้ง โรงเรียนในสังกัด เข้าไปประเมินตนเอง ตามอัตลักษณ์ 29 ประการโรงเรียนวิถีพุทธ ทางเว็ปไซต์ www.vitheebuddha.com/main.php   รอบ 9 เดือน  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 15 มิถุนายน 2561 และจะปิดระบบภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561  สพป.สระแก้ว เขต 1 จีงให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ประเมินตนเอง รีบดำเนินการ เพื่อ เขตจะได้เข้าไปรับรอง  หากโรงเรียนใดลืม username   password   ให้ดูที่เอกสารแนบมานี้

username password year 2561

 

ติดต่อเรา