เยาวชนรุ่นใหม่ใฝ่ความดี มหาเจริญ

23-26 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านมหาเจริญได้ส่งตัวแทนครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ความดี ประจำปี 2561 นำโดยครูทวนทอง เกียรติชุน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา