การใช้จ่ายเงินคูปองอบรมครู

1.การยืมเงินมี 2 กรณี 

   1.1 กรณี shopping กับหน่วยพัฒนาสังกัด สพฐ. เช่น shopping ร.ร.บ้านหนองแก การยืมเงิน ให้ยืมเงินเฉพาะรายการอื่นๆ โดยไม่รวมค่าลงทะเบียน เช่นลง shopping ไว้มีค่าลงทะเบียน 4,500 บาท ค่าพาหนะ 500 บาท ค่าที่พัก 600 บาท (ค่าที่พักยืมได้ ในกรณีที่หน่วยงานพัฒนาไม่ได้จัดที่พักให้) คุณครูยืมเงินมาเพียง 1,100 บาท สำหรับค่าลงทะเบียนเรียน รร.บ้านหนองแก จะรับยอดรวมจากเขตไปดำเนินการ (เนื่องจากหลักการเดียวกัน หน่วยงานเดียวกัน จัดอบรมจะเก็บเงินค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรมไม่ได้) 

1.2 กรณี shopping  กับหน่วยพัฒนาที่ไม่สังกัด สพฐ.จะยืมเงินจากเขตด้วยยอดรวมทั้งหมดรวมค่าลงทะเบียนด้วย

2.กรณีไม่ยืมเงิน สามารถส่งเบิกหลังจากอบรมได้ โดย ขอให้รีบส่งเบิกโดยเร็วหลังจากอบรม

3.กรณีเขียนรายงานเดินทางได้มากกว่าจำนวนเงินที่ shopping ไว้ ไม่สามารถเบิกเพิ่มได้ เนื่องจากทางเขตของบประมาณได้เท่าที่คุณครูได้ลงจำนวนเงินที่ shopping ไว้เท่านั้น (ถ้าเกินให้ระบุบคำว่าขอเบิกเพียง….)

4.กรณีคุณครูลืมระบุค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือ ระบบ shopping ให้อัตโนมัติ โดยไม่สามารถเข้าไประบุค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มเติมได้เเละ ผอ.รร.อนุมัติแล้วให้แจ้งความประสงค์ขอเพิ่มที่ไลน์กลุ่ม Training หรือโทร 085-282-7779(ตุ้ย) ภายในวันที่ 3 มิถุนายน  2561 เวลา 12.00 น. กรณีไม่เเจ้งเปลี่ยนเเปลงถือว่า ไม่ประสงค์จะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

>>IMG-4

ติดต่อเรา