ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง

        สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง รับสมัครระหว่างวันที่ 13-22 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ect.go.th  หรือ โทร. 037-241-622 ต่อ 111 

ติดต่อเรา