รับสมัครนักเรียนเข้าแข่งขันเวทีไทย ปี 2561

แจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย “เวทีไทย”ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2561 โปรดตรวจสอบคำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้องเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดทำเกียรติบัตร  

https://goo.gl/gy1Pt1

ติดต่อเรา