เหลือ46โรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลการแต่งตั้งคณะกรรมการจุดเน้นการคิดสร้างสรรค์ระดับสถานศึกษา

แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ทำการกรอกข้อมูลให้ทำการกรอกข้อมูล ด่วน!!!

ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดกรอกรายชื่อครูผู้สอนที่เป็นแกนนำขับเคลื่อนจุดเน้นการคิดสร้างสรรค์แต่ละระดับชั้น กำหนดส่งสิ้นสุดภายใน 31 พฤษภาคม 2561 เข้าไปกรอกข้อมูลตามลิงค์นี้  https://goo.gl/forms/53OMlm5K9CwgRkJn2

ติดต่อเรา