ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ให้คำชี้แจงในการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา