ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน 1/2561

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน นำโดยนายโกเมศ อำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน และคณะครู จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษา หลักสูตร ตลอดจนนโยบายเรียนฟรี 15 อย่างมีคุณภาพ รวมถึงระเบียบของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้ทราบ และกิจกรรมประชุมผู้ปกครองภายในชั้นเรียน (Class Room meeting)

 

ติดต่อเรา