การประชุมแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครือข่ายการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือของเครือข่าย

วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้เข้าร่วมการประชุมแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครือข่ายการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือของเครือข่าย ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา