ประชาสัมพันธ์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่จะเกษียณ ในปีงบประมาณ 2561

         แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณ ในปีงบประมาณ 2561 ให้ส่งรูปถ่ายของตนเองภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา